CONFIDENȚIALITATE

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Asociația Blitzkrieg, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Sibiu, str.Pompeiu Onofreiu, nr.7, ap.12, cod unic de înregistrare fiscală 36194757, e-mail. info@blitzkrieg.ro (în continuare “Blitzkrieg” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Ce date prelucrăm

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului, pentru prelucrarea comenzilor (inclusiv preluarea, validarea, facturarea acestora), al asigurării serviciilor la care ești îndreptățit în baza biletului Blitzkrieg, pentru a te informa cu privire la organizarea evenimentului Blitzkrieg, pentru evaluarea produselor și serviciilor, pentru scopul verificării și asigurării accesului în incinta de desfășurare a evenimentului.

În genere, Operatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, adresă de e-mail, număr de telefon, țara și orașul din care provii. Operatorul prelucrează datele tale de identificare și de contact cu scopul verificării și asigurării accesului în incinta de desfășurare a evenimentului Blitzkrieg și în scopul evitării fraudelor.
Operatorul prelucrează data nașterii pentru a se asigura că minorii sub 16 ani nu vor putea participa la eveimentul Blitzkrieg. De asemenea, dacă ești minor și ai peste 16 ani, ți se va cere consimțământul părinților/tutorelui pentru participarea la evenimentul Blitzkrieg, precum și date de contact ale părinților și tutorelui, astfel încât Operatorul să îi poată contacta în cazul în care ai putea fi implicat în situații excepționale.
De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cui divulgăm datele personale?

Stocăm datele tale cu caracter personal, în România, pe serverele furnizorului nostru de servicii online SC ARCSoft-RO SRL, companie ce este aliniată la normele GDPR. Operatorul va putea de asemenea să transmită datele partenerilor contractuali, în scopul realizării scopurilor prezentate mai sus, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea lor se face conform legislației în vigoare (, curierat, servicii de plată, servicii bancare, alte servicii, asigurători).

Operatorul va transmite datele necesare asigurării accesului la evenimentul Blitzkrieg către responsabilul de la check-in însărcinat cu asigurarea accesului în incinta de desfășurare a evenimentului. Acesta va șterge datele în termen de 72 de ore de la data închiderii evenimentului.

Operatorul va putea transmite datele tale cu caracter personal autorităților publice, în condițiile legii. De asemenea, datele vor putea fi transmise către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai Operatorului.
Operatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilicite.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Netopia Mobile Pay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TLS 1.3.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Cât timp păstrăm datele personale?

Vom păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă rezonabilă de timp, calculată în funcție de scopul pentru care prelucrăm datele. Anumite date ar putea fi reținute mai mult timp în cazul în care acestea sunt necesare pentru investigarea fraudelor.

Cookies

Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Operatorul le transmite către device-ul utilizatorilor Site-ului). Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

 • Cookie-uri de funcționalitate: aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor Site-ului de navigare pe Site și le permit să beneficieze de funcționalități cum ar fi listele de preferințe.
 • Cookie-uri de performanță: aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul în care clienții Operatorului utilizează Site-ul. Prin aceste cookie-uri se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor acestuia.

Utilizarea Site-ului implică acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site. Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.aboutcookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe site.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

 • Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă înregistrări. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.
 • Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
 • Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.
 • Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturile persoanei vizate

Accesul

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

 • Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.
 • Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

 • Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.
 • Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile Blitzkrieg sau ale altei persoane fizice sau juridice.
 • Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
• prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
• prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Asociația Blitzkrieg, 2019

Scroll to Top